loading

7 tydzień zwykły

Jako żywa świątynia Boga, zgromadzona w Jego imię i powołana do świętości, zanieśmy przed Boże oblicze pragnienia i potrzeby całego świata.
1. Módlmy się za narody świata, aby niwelowały podziały i konflikty, a budowały swoją codzienność, opierając ją na solidarności i wzajemnym szacunku.
2. Módlmy się za Ojca Świętego, biskupów i prezbiterów, aby wierni nauczaniu Ewangelii i służbie najuboższym osiągnęli pełnię świętości.
3. Módlmy się za więźniów, prześladowców i krzywdzicieli, aby czas odbywania kary stał się dla nich okazją do nawrócenia i zmiany życia.
4. Módlmy się za osoby żyjące na peryferiach świata, marginesie społeczeństwa, aby otrzymały niezbędną pomoc do godnego życia i zmiany swojej sytuacji.
5. Módlmy się za zmarłych, aby mogli adorować Boga razem ze świętymi w niebie.
6. Módlmy się za nas samych, abyśmy realizowali w codzienności nasze powołanie do świętości.
Boże, który jesteś źródłem naszego życia i Dawcą wszelkich darów na drodze ku świętości, wysłuchaj naszych modlitw i wspomagaj nas nieustannie swoją łaską. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.