loading

8 grudnia – Niepokalane Poczęcie NMP

Ucząc się od Maryi wypełniania woli Bożej w naszej codzienności, zanośmy do Boga Ojca nasze ufne prośby:

Niech Pełna Łaski wstawia się za nami.

1. Prosimy za Kościół święty, aby na wzór Maryi uczył się słuchania i wypełniania woli Boga.

2. Prosimy za kobiety współczesnego świata, aby w Niepokalanej szukały przykładu i wzoru bycia kobietą otwartą na Boga i człowieka.

3. Prosimy za uwikłanych w zniewolenia i uzależnienia, aby odważnie walczyli o własną wolność i godność dzieci Bożych.

4. Prosimy za młodych, aby nie rezygnowali z pięknych ideałów i wytrwale dążyli do realizacji powołania, jakim obdarza ich Bóg.

5. Prosimy za zmarłych, aby wraz z Niepokalaną cieszyli się szczęściem wiekuistym.

6. Prosimy za nas, abyśmy w wyborach codziennego życia kierowali się wiarą, nadzieją i miłością.

Boże, który zachowałeś Maryję od zmazy grzechu pierworodnego, dziękujemy Ci za to, że nas wysłuchujesz przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej. Przez Chrystusa, Pana naszego.

jest