loading

8 tydzień zwykły

Zjednoczeni wokół Chrystusowego Ołtarza, zawierzajmy Panu Bogu wszystkie intencje, z którymi przyszliśmy na tę Mszę św.:

1. Módlmy się za Kościół Święty, aby był jednolitą wspólnotą, w której każdy może czuć się jak w rodzinie.

2. Módlmy się za ludzi prześladowanych za wiarę, aby trwali przy swoich przekonaniach i zostali nagrodzeni za swoją postawę na sądzie ostatecznym.

3. Módlmy się za osoby rządzące w naszej Ojczyźnie, aby prawo przez nich wprowadzane chroniło ludzkie życie od poczęcia aż do naturalnej śmierci.

4. Módlmy się za kleryków i diakonów, aby idąc za głosem powołania, stawali się osobami zawsze gotowymi do pomocy innym.

5. Módlmy się za zmarłych z naszych rodzin, aby Chrystus, Baranek Boży, przyjął ich na swoją ucztę w niebie.

6. Módlmy się za naszą wspólnotę (parafialną), abyśmy wspierając się wzajemnie, podążali drogą do zbawienia.

Boże Wszechmogący, Ty wybrałeś nas przed wiekami i szczególnie umiłowałeś. Wysłuchaj naszych próśb i spraw, byśmy tu na ziemi, służąc Tobie, na wieki radowali się z Tobą w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.