loading

8 tydzień zwykły

Do Chrystusa, naszego Nauczyciela, który jest światłością świata, zanieśmy nasze prośby:

1. Umocnij Twój Kościół darem mądrości i roztropności.

2. Pobłogosław kształcącym dzieci i młodzież, aby cieszyli się dojrzałością wychowanków.

3. Wspomóż cierpiących i chorych, aby odzyskali zdrowie i radość życia.

4. Daj zatwardziałym grzesznikom łaskę nawrócenia.

5. Przyjmij zmarłych do wspólnoty świętych w niebie.

6. Oświeć nasze umysły i serca, abyśmy szli za Tobą z ufnością i przynosili owoce dobrych czynów.

Panie Jezu, uwielbiamy Cię i dzięki Ci składamy, bo uczysz nas żyć w Twojej prawdzie. Wcielona Mądrości, wysłuchaj nas i prowadź drogą Twoich przykazań. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Amen.