loading

8 tydzień zwykły

Do Boga Ojca, który umiłował nas jeszcze przed stworzeniem świata i pragnie dla nas życia w wiecznej miłości, zanosimy nasze szczere intencje:

1. Módlmy się za kapłanów, aby wypełniając wolę Bożą w swojej posłudze, nieśli ludziom przykład życia pełnego wiary, nadziei i miłości.

2. Módlmy się za błądzących, aby porzucając swoje przyzwyczajenia i przekonania, odważyli się wejść na drogi wiary i odnaleźli sens życia w Jezusie Chrystusie, Zbawicielu.

3. Módlmy się za dzisiejszą młodzież, aby w wieku dojrzewania i podejmowania ważnych decyzji odkrywała swoją tożsamość dzieci Bożych i żyła według nauki Kościoła.

4. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, aby miłosierny Ojciec wprowadził ich do swojej wiecznej chwały.

5. Módlmy się za naszą wspólnotę eucharystyczną, abyśmy rezygnując z bogactw tego świata, odkrywali prawdziwy skarb, jakim są przykazania Boże.

Ojcze Niebieski, Ty z miłości przeznaczyłeś nas dla siebie i zesłałeś nam swojego Syna, abyśmy postępując za Jego przykładem szli do bram Twojego królestwa. Wysłuchaj naszych pokornych próśb, które dzisiaj do Ciebie zanosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.