loading

8 tydzień zwykły

Z pokorą i ufnością wołajmy do naszego Ojca w niebie:

1. O dar ewangelicznej miłości dla wszystkich ochrzczonych, aby w sytuacjach konfliktów i niesprawiedliwości z Bożą pomocą przekraczali naturalne prawo odwetu, przerywając kręgi zła przez przebaczenie i miłosierdzie.

2. Za osoby konsekrowane i kapłanów przeżywających kryzysy, kuszonych do porzucenia powołania, aby dzięki Bożej łasce i światłu Ducha Świętego zwycięsko przeszli czas próby, umacniając się w wierze i zaufaniu Bogu i Jego miłości.

3. O dar pokoju dla świata, aby miłosierny Bóg oświecał światłem swojej mądrości wszystkich podejmujących wysiłki prowadzące do zakończenia konfliktów zbrojnych i miał w opiece niewinnie cierpiącą ludność cywilną.

4. O Boże błogosławieństwo dla organizacji pro-life oraz osób zaangażowanych w obronę świętości ludzkiego życia, aby ich wysiłki przyniosły owoce przemiany myślenia wszystkich promujących kulturę śmierci.

5. Za zmarłych, aby oczyszczeni w ogniu miłosiernej miłości mieli udział w szczęściu aniołów i świętych, na wieki kontemplując oblicze Boże.

6. Za nas, zjednoczonych na Uczcie Baranka, abyśmy wierni łasce z radością podejmowali misję, do której zaprasza nas Bóg, i wolni od lęku miłowali braci.

Panie, Boże wieczności i czasu, wysłuchaj nasze modlitwy i ześlij nam Twojego Ducha, abyśmy we wszystkim widzieli Twoją miłującą Opatrzność. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.