loading

9 tydzień zwykły

Do Boga, który zawsze wysłuchuje tego, o co prosimy, wznieśmy naszą modlitwę:

1. Za wierzących w Chrystusa, aby z otwartością serca przyjmowali prawo Boże jako
najlepszy drogowskaz życia.

2. Za powołanych do różnych form głoszenia Dobrej Nowiny, aby byli gorliwymi świadkami Jezusa i pamiętali o tym, że noszą skarb w naczyniach glinianych.

3. Za ludzi młodych, którzy w tym roku przyjmą sakrament bierzmowania, aby światło Chrystusa i moc Ducha Świętego wzmocniły ich wiarę i nigdy nie zeszli z drogi prowadzącej do zbawienia.

4. Za ludzi cierpiących, samotnych i głodnych, aby w Jezusie Chrystusie odnaleźli siłę do pokonywania wszelkiego rodzaju zniechęcenia, a dobrzy ludzie przyszli im z pomocą.

5. Za zmarłych, którzy odeszli z tego świata nagle, niepojednani z Bogiem i ludźmi, aby otrzymali przebaczenie i mogli znaleźć się w ramionach kochającego Ojca.

6. Za nas, którzy z radością celebrujemy niedzielną Eucharystię, abyśmy wsłuchując się w słowo Pańskie i karmiąc się Ciałem Jezusa, byli gotowi do dawania świadectwa o tym, że Jezus jest Panem całego naszego życia.

Boże, który wzywasz nas do świętości, prosimy Cię, udzielaj nam potrzebnych łask, abyśmy naszym życiem wysławiali Twoje święte Imię. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

Treści na stronie objęte są Prawem Autorskim.
ZAPRASZAMY DO ZAKUPU PRENUMERATY