loading

9 tydzień zwykły

Do Boga, który zawsze wysłuchuje tego, o co prosimy, wznieśmy naszą modlitwę:

1. Za wierzących w Chrystusa, aby z otwartością serca przyjmowali prawo Boże jako
najlepszy drogowskaz życia.

2. Za powołanych do różnych form głoszenia Dobrej Nowiny, aby byli gorliwymi świadkami Jezusa i pamiętali o tym, że noszą skarb w naczyniach glinianych.

3. Za ludzi młodych, którzy w tym roku przyjmą sakrament bierzmowania, aby światło Chrystusa i moc Ducha Świętego wzmocniły ich wiarę i nigdy nie zeszli z drogi prowadzącej do zbawienia.

4. Za ludzi cierpiących, samotnych i głodnych, aby w Jezusie Chrystusie odnaleźli siłę do pokonywania wszelkiego rodzaju zniechęcenia, a dobrzy ludzie przyszli im z pomocą.

5. Za zmarłych, którzy odeszli z tego świata nagle, niepojednani z Bogiem i ludźmi, aby otrzymali przebaczenie i mogli znaleźć się w ramionach kochającego Ojca.

6. Za nas, którzy z radością celebrujemy niedzielną Eucharystię, abyśmy wsłuchując się w słowo Pańskie i karmiąc się Ciałem Jezusa, byli gotowi do dawania świadectwa o tym, że Jezus jest Panem całego naszego życia.

Boże, który wzywasz nas do świętości, prosimy Cię, udzielaj nam potrzebnych łask, abyśmy naszym życiem wysławiali Twoje święte Imię. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.