loading

9 tydzień zwykły

Naszemu Ojcu w niebie, który chroni nas od wszelkiego zła i utrapienia, przedstawmy pragnienia naszych serc:

1. Módlmy się za całą wspólnotę Kościoła, aby odrzucając ludzkie żądze, jednoczyła się w duchu braterstwa i miłości.

2. Módlmy się za wszystkich ludzi żyjących na tym świecie, aby poznali Najwyższego Pana i doświadczyli Jego łaski i pokoju.

3. Módlmy się za rodziny, aby z mocą Bożą pielęgnowały w swoich domach relacje oparte na szacunku, wybaczeniu i miłości.

4. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, aby Pan obdarzył ich życiem wiecznym.

5. Módlmy się za nas tutaj obecnych, abyśmy w naszej codzienności przez konkretne czyny i podejmowane działania okazywali innym ludziom naszą miłość.

Wszechmocny Boże, nasz Ojcze, wysłuchaj nas i spraw, abyśmy idąc ścieżkami Twoich przykazań, stali się godni Twoich obietnic. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

jest