loading

9 tydzień zwykły

Jezusowi Chrystusowi, który poucza nas swoim słowem, przedstawmy nasze błagania:

1. Módlmy się za Pasterzy Kościoła, aby przykładem swojego życia i głoszonym słowem Bożym zachęcali wiernych do praktyk religijnych.

2. Módlmy się za misjonarzy i misjonarki, którzy dzięki pomocy ludzi dobrej woli mogą głosić Ewangelię i nieść Ją aż na krańce świata.

3. Módlmy się o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, aby nigdy nie zabrakło głosicieli słowa Bożego i szafarzy sakramentów.

4. Módlmy się o odnowę wiary i zmianę stylu życia w Europie, aby ochrzczeni wybierali wartości chrześcijańskie i żyli zgodnie z przykazaniami Bożymi.

5. Módlmy się za cierpiących w czyśćcu, aby modlitwa Kościoła otworzyła im bramy nieba.

6. Módlmy się za nas uczestniczących w tej Eucharystii, abyśmy z gorliwością i miłością słuchali słów Bożych i wypełniali je w naszym życiu i powołaniu.

Panie Jezu, Ty wstawiasz się za nami i chcesz naszego dobra, prosimy, wysłuchaj naszych próśb. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Amen.