loading

DNI PO OBJAWIENIU PAŃSKIM

Zgromadzeni na wspólnym dziękczynieniu za wielkie rzeczy, jakie czyni nam Pan, zanośmy do Niego ufne błagania.
1. Módlmy się za Kościół – rodzinę dzieci Bożych, aby obejmował swą troską i miłością każdego człowieka.
2. Módlmy się za całą ludzkość, aby w swoim rozwoju nie zapominała o należnym szacunku dla każdego człowieka i całego stworzonego świata.
3. Módlmy się za dzieci całego świata, aby mogły rozwijać się w pokoju i miłości najbliższych.
4. Módlmy się za organizacje charytatywne, aby ich posługa potrzebującym była skuteczna i pomocna.
5. Módlmy się za zmarłych z naszych rodzin, aby mogli radować się bliskością Pana.
6. Módlmy się za nas, by spotkanie z Jezusem Eucharystycznym umacniało naszą wiarę.
Jezu Chryste, który hojnie udzielasz swoich darów, wysłuchaj naszych próśb i udziel nam obficie swojego błogosławieństwa, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.