loading

DNI PO OBJAWIENIU PAŃSKIM

Bóg dał nam udział w swoim życiu. Módlmy się zatem do Niego z ufnością.

1. Za wszystkich nauczających o Bogu, aby w tej misji wspierało ich Jego światło.

2. Za naszą diecezję, aby wszyscy jej mieszkańcy kierowali się światłem Ewangelii w podejmowanych decyzjach.

3. Za prowadzących dzieła miłosierdzia, aby Chrystus wspomagał ich w trudzie i posyłał nowych współpracowników.

4. Za wszystkich, którzy są nam bliscy i których kochamy, aby każdego dnia dobrze korzystali z łask, jakie otrzymują codziennie od Boga.

5. Za ludzi, z którymi nie możemy dojść do porozumienia, aby Duch jedności i pokoju okazał się silniejszy od ludzkich słabości.

6. Za nas samych, abyśmy zapatrzeni w prostotę Chrystusa Eucharystycznego nie narzekali na braki, ale za wszystko byli wdzięczni.

Tobie, Boże, polecamy nasze intencje, z którymi przyszliśmy do świątyni. Wysłuchaj nas i obdarz radością i pokojem. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.