loading

DNI PO OBJAWIENIU PAŃSKIM

Do Boga, który jest miłością, zanieśmy nasze prośby.

1. Za wszystkie dzieci Kościoła, o wzrost w wierze i ufności.

2. Za Papieża Franciszka i całe duchowieństwo, o dar głębokiej jedności i bliskości z Chrystusem.

3. Za trwających w nienawiści i nieprzebaczeniu, o uzdrowienie serca i odwagę pojednania.

4. Za doświadczających pokus, o doświadczenie Bożej pomocy i uwolnienia.

5. Za naszych bliskich zmarłych, o radość przebywania w ojczyźnie niebieskiej.

6. Za nas samych uczestniczących w tej Eucharystii, o łaskę wzajemnej miłości i radości wynikającej ze świadomości, że jesteśmy dziećmi Boga.

Ojcze, Ty objawiasz nam swoją miłość w Twoim Jednorodzonym Synu. Wysłuchaj naszych próśb, które zanosimy ku Twojej chwale. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.