loading

DNI PO OBJAWIENIU PAŃSKIM

Chrystus Pan objawił się wszystkim ludziom, aby wszystkich doprowadzić do zjednoczenia z sobą, wdzięczni za dar wiary i jedności wspólnie wołajmy:

     Panie, bądź naszą radością.

1. Ty doprowadziłeś magów do siebie przez gwiazdę, doprowadź swój Kościół do pełnej jedności.

     Panie, bądź naszą radością.

2. Ty objawiłeś się światu, aby zwiastować pokój wszystkim ludziom, niech ustąpią wojny, a na całej ziemi zapanuje trwały pokój i zgoda.

     Panie, bądź naszą radością.

3. Ty zechciałeś dorastać w ludzkiej rodzinie, spraw, aby nasze rodziny z Twojego Serca czerpały siłę do pokonywania wszelkich trudności.

     Panie, bądź naszą radością.

4. Ty byłeś posłuszny Maryi i Józefowi we wszystkim, niech młodzież znajduje w Tobie wzór posłuszeństwa i cnoty.

     Panie, bądź naszą radością.

5. Ty pozwoliłeś, aby dzieci jerozolimskie przez swoje męczeństwo stały się pierwszymi świadkami Twojej Ewangelii, obdarz życiem wiecznym naszych zmarłych.

     Panie, bądź naszą radością.

6. Ty zjednoczyłeś przy sobie ludzi wszystkich stanów społecznych, spraw, aby między nami nigdy nie zabrakło życzliwości i otwartości na potrzeby innych.

     Panie, bądź naszą radością.

Chryste, Ty przywracasz radość smutnym, a rozpaczającym nadzieję, spraw łaskawie,
abyśmy rozważając tajemnicę Twojego wcielenia, coraz pełniej wzrastali w wierze i miłości. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.

Amen.