loading

DNI PO POPIELCU

Przeżywając czas Wielkiego Postu, w którym pragniemy przygotować się na Święto Paschy, wołajmy z ufnością do naszego Mistrza i Pana:

     Prosimy, wysłuchaj nas, Panie.

1. Panie Jezu Chryste, Odkupicielu świata, rozpal w sercach wszystkich Twoich wyznawców taką miłość do Ciebie i do bliźnich, jaką rozpaliłeś w sercu jawnogrzesznicy, której wiele odpuściłeś.

     Prosimy, wysłuchaj nas, Panie.

2. Panie Jezu Chryste, Odkupicielu świata, przyjmij cierpienia wielu ludzi, jako zadośćuczynienie za wszelkie zło.

     Prosimy, wysłuchaj nas, Panie.

3. Panie Jezu Chryste, Odkupicielu świata, daj nam poznać Twoją wolę, aby wszyscy odpowiedzialni za życie społeczeństw podejmowali dobre i roztropne decyzje.

     Prosimy, wysłuchaj nas, Panie.

4. Panie Jezu Chryste, Odkupicielu świata, daj nam głębokie zrozumienie Twego cierpienia, by każdy wierzący otaczał troską i opieką najbardziej potrzebujących; ubogich, uchodźców, bezdomnych.

     Prosimy, wysłuchaj nas, Panie.

5. Panie Jezu Chryste, Odkupicielu świata, nie pozwól, by ktokolwiek z nas umarł w grzechu; a naszych zmarłych obdarz życiem wiecznym.

     Prosimy, wysłuchaj nas, Panie.

6. Panie Jezu Chryste, Odkupicielu świata, rozbudź w nas prawdziwe usposobienie pokutne i napełnij nasze serca prawdziwą miłością bliźniego.

     Prosimy, wysłuchaj nas, Panie.

Panie Jezu Chryste, wejrzyj łaskawie na naszą pokutę i nasze dobre postanowienia. Wysłuchaj naszego wołania, oczyść nasze serca z wszystkich grzechów i uczyń je Twoim mieszkaniem. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.

Amen.