loading

DNI PO POPIELCU

Chrystus Pan wzywa nas do czujności i modlitwy, abyśmy nie ulegali pokusom. Ze czcią zanośmy do Niego nasze błagania:

1. Panie, umacniaj naszego papieża Franciszka, aby prowadził Twój Kościół po drogach zbawienia.

2. Panie, udziel pokoju serca i mocy wszystkim prześladowanym z powodu Twego imienia.

3. Panie, oświecaj rządzących państwami, aby dążyli do pokoju i z oddaniem troszczyli się o dobro ubogich i najbardziej pokrzywdzonych.

4. Panie, ześlij pomoc chorym i cierpiącym, aby jednocząc się z Tobą w tajemnicy dźwigania krzyża, z wiarą oczekiwali nadziei zmartwychwstania.

5. Panie, wspieraj nas uczestniczących w tej Eucharystii w podejmowanych wyrzeczeniach wielkopostnych, abyśmy oczyszczając nasze serca, coraz wierniej służyli Tobie.

Chryste, Ty dla naszego zbawienia podjąłeś drogę krzyża, spraw, abyśmy coraz bardziej zwracali się ku Tobie wolą, umysłem i sercem. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.

Amen.