loading

DNI PRZED OBJAWIENIEM PAŃSKIM

Pełni ufności przedstawmy nasze prośby i błagania Bogu Ojcu, który dał nam swojego Syna:
1. Módlmy się za Ojca Świętego, aby w swej posłudze Kościołowi i światu był umacniany i prowadzony mocą Bożego Ducha.
2. Módlmy się za dzieci podejmujące dzieło kolędowania misyjnego, aby radość głoszenia Ewangelii była ich udziałem.
3. Módlmy się za wszystkich poszukujących prawdy, aby odnaleźli ją w relacji z Chrystusem Bogiem, który stał się Człowiekiem.
4. Módlmy się za osoby samotne i opuszczone, aby otoczone pomocą i troską organizacji charytatywnych mogły doświadczyć radości.
5. Módlmy się za zmarłych, aby spotkanie z miłosiernym Jezusem otworzyło im bramy nieba.
6. Módlmy się za nas, abyśmy wzrastali w bezinteresownej miłości do Boga i bliźniego.
Boże, który dałeś nam Swojego Syna jako widzialny znak Twojej miłości, wysłuchaj modlitwy, jakie zanosimy w Jego imię. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.