loading

DNI PRZED OBJAWIENIEM PAŃSKIM

Módlmy się do Boga Najwyższego i zanośmy do Niego nasze prośby przez jedynego Pośrednika, Jezusa Chrystusa, który się narodził z Maryi Dziewicy w mieście Dawidowym:

1. Za pasterzy Kościoła, aby potrafili formować chrześcijan odważnych w wierze, pewnych w nadziei i czynnych w miłości.

2. Za rodziny chrześcijańskie, aby trwały w miłości, jedności i wierności.

3. Za młodych, aby swoje życie i postawy kształtowali zgodnie z przesłaniem moralnym zawartym w Piśmie Świętym.

4. Za biednych i ubogich, aby nie odrzucali ofiarowanej im pomocy i odkryli, że ludzka troska jest przejawem Bożej miłości.

5. Za zmarłych z naszych rodzin i naszej wspólnoty parafialnej, aby oczyszczeni z wszelkich kar czyścowych mogli zasiąść do uczty w królestwie Bożym.

6. Za nas samych, abyśmy systematycznie i gorliwie zgłębiali Pismo Święte, w którym są zawarte słowa życia.

Dobry i miłosierny Boże, zanosimy do Ciebie nasze modlitwy z nadzieją, że otrzymamy potrzebne łaski zgodnie z Twoją wolą. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.