loading

dni przed Objawieniem Pańskim

Do Jezusa Chrystusa, który zamieszkał wśród nas i obdarzył nas zbawieniem, zanieśmy nasze wspólne prośby.

1. Módlmy się za Ojca świętego, biskupów i prezbiterów, aby słuchając słowa Bożego, umacniali się w wierze, nadziei i miłości i do tego samego prowadzili powierzony im lud Boży.

2. Módlmy się za katechetów, aby ich posłudze nauczania towarzyszyło światło Ducha Świętego.

3. Módlmy się za osoby bezdomne i pozbawione środków do życia, aby Pan postawił na ich drodze ludzi życzliwych i pomocnych.

4. Módlmy się za dzieci, aby w swoich rodzinach doświadczały miłości i wsparcia na drodze wiary.

5. Módlmy się za zmarłych, aby z radością mogli przebywać w obecności Boga.

6. Módlmy się za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy dzięki uczestnictwu w dzisiejszej Eucharystii stawali się świadkami miłości Boga.

Panie Jezu Chryste, nasz Zbawicielu, który mieszkasz wśród nas, dziękujemy Ci za to, że nas zawsze wysłuchujesz. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.

Amen.