loading

DNI PRZED OBJAWIENIEM PAŃSKIM

Chrystus Pan przyszedł na świat w ludzkim ciele, aby podźwignąć naszą upadłą naturę do godności dzieci Bożych. Pamiętając o tym wielkim dziedzictwie, wspólnie wołajmy:

     Niech Twe narodzenie przyniesie nam pokój.

1. Panie, Ty przychodząc na świat, zwiastowałeś pokój wszystkim narodom, dodaj siły naszemu papieżowi [Franciszkowi] i kolegium biskupów, aby byli głosicielami Twojego pokoju.

     Niech Twe narodzenie przyniesie nam pokój.

2. Chryste, Ty jesteś pociechą strapionych, spraw, aby ludzie, którzy cierpią prześladowanie z powodu rasy, koloru skóry i wyznania, doczekali się uznania swoich praw na całym świecie.

     Niech Twe narodzenie przyniesie nam pokój.

3. Królu wieków, Ty jako człowiek krótko żyłeś na świecie, dodaj wytrwałości i męstwa wszystkim, którzy zmagają się z odrzuceniem i prześladowaniem.

     Niech Twe narodzenie przyniesie nam pokój.

4. Panie, Ty od wieków oczekiwany przyszedłeś w pełni czasów, objaw swoją obecność członkom Narodu Wybranego, aby i oni uznali w Tobie oczekiwanego Zbawiciela.

     Niech Twe narodzenie przyniesie nam pokój.

5. Chryste, od Ciebie pochodzi wszelkie życie i prawdziwe szczęście, obdarz wszystkich zmarłych, spoczywających w Tobie pełnią życia wiecznego.

     Niech Twe narodzenie przyniesie nam pokój.

6. Królu wieków, Ty rodząc się z Maryi Dziewicy, stałeś się naszym bratem, spraw, abyśmy zgromadzeni w Twoje imię wspólnie wielbili Ojca, który jest w niebie.

     Niech Twe narodzenie przyniesie nam pokój.

Chryste, Ty przychodząc na świat, sprawiłeś, że dla wszystkich ludzi zabłysła nadzieja życia wiecznego, wysłuchaj naszych pokornych próśb, i udziel nam tego, o co nie ośmielamy się prosić. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.
Amen.