loading

DNI PRZED OBJAWIENIEM PAŃSKIM

Doświadczając radości z obecności Emmanuela
w naszym codziennym życiu, przez
Jego ludzkie Serce powierzajmy Bogu Ojcu
naszą modlitwę:

1. Módlmy się o dar wytrwałości w głoszeniu
Dobrej Nowiny dla całego Kościoła, by
Boża Miłość objawiona w Jezusie mogła
ogarnąć każde ludzkie istnienie, docierając
zwłaszcza do tych, którzy najbardziej
cierpią.

2. Módlmy się o dar pokoju wszędzie tam,
gdzie panują konflikty zbrojne, aby dzięki
wysiłkom ludzkiej rodziny, każdy naród
w walce z przemocą mógł cieszyć się
bezpieczeństwem i pomocą społeczności
międzynarodowej.

3. Módlmy się o nowe powołania do kapłaństwa
i życia konsekrowanego, by wielu
młodych odpowiedziało na zaproszenie
do życia dla Boga i zbawienia braci.

4. Módlmy się za dzieci pozbawione rodzinnego
ciepła, szczególnie za te, które wychowują
się w domach dziecka, aby Bóg
w swojej dobroci strzegł je i prowadził,
pozwalając doświadczyć ludzkiej miłości,
akceptacji i życzliwości.

5. Módlmy się za zmarłych, aby razem
z aniołami wychwalali miłosierdzie Boże
i na wieki radowali się chwałą nieba.

6. Módlmy się za nas, złączonych w adoracji
Dzieciątka, byśmy z ufnością złożyli
całe nasze życie w ręce dobrego Boga,
troszcząc się tylko o pełnienie Jego woli.

Wysławiamy, Ojcze, Twoją miłość objawioną
w Jezusie, Synu Maryi. Wysłuchaj nasze
prośby i daj nam Ducha Świętego, byśmy
widzieli Twoją obecność w drugim człowieku
i codziennych wydarzeniach. Przez
Chrystusa, Pana naszego. Amen.