loading

DNI W OKTAWIE NARODZENIA PAŃSKIEGO

Kościół świętuje w tych dniach Narodzenie Syna Bożego. Módlmy się, aby Jego obecność wśród nas uświęciła naszą codzienność.
1. Aby Papież Franciszek, biskupi, prezbiterzy i diakoni, przez głoszone słowo i sprawowane sakramenty, podtrzymywali w wiernych radość z przyjścia Chrystusa w Ciele.
2. Aby głoszone przez Kościół święty orędzie o zbawieniu przyniesionym przez Chrystusa, który dla nas stał się Człowiekiem, otworzyło na łaskę wiary zamknięte dotąd ludzkie serca i narody.
3. Aby ludzie wątpiący, pozbawieni nadziei i tracący sens życia dostrzegli miłość Boga objawiającą się w małym Dzieciątku i odnowili w sobie gorliwość w trosce o zbawienie.
4. Aby rodziny przeżywające trudności materialne lub prześladowanie z powodu wiary otrzymały pomoc materialną i duchową, dzięki której będą mogły bezpiecznie żyć i się rozwijać.
5. Aby zmarli, którzy wyznawali wiarę, że dla ich zbawienia Jezus zstąpił niegdyś na ziemię, teraz zostali przez Niego przyjęci w niebie i radowali się przebywaniem z Bogiem na wieki.
6. Abyśmy dzięki uczestnictwu w tej liturgii kształtowali w sobie coraz większą świadomość tego, że Boże Narodzenie nie jest tylko zewnętrznym obrzędem, ale szansą na pogłębienie więzi z Bogiem i bliskimi.
Boże Ojcze, Ty posłałeś Swojego Syna na świat, aby go wybawił od zła i grzechu, wysłuchaj naszych modlitw i pośpiesz nam z pomocą w czasie ziemskiej wędrówki do Twojego Domu. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.