loading

DNI W OKTAWIE NARODZENIA PAŃSKIEGO

Trwając w radości Bożego Narodzenia, do wiernego i dobrego Boga zanieśmy teraz nasze modlitwy:

1. Módlmy się za biskupów, prezbiterów i diakonów, aby z miłością wskazywali wszystkim wiernym drogędo Światłości Świata.

2. Módlmy się za osoby sprawujące władzę, aby stanowiły prawa, opierając je na fundamencie miłości, szacunku i pokoju.

3. Módlmy się za Kościół na Wschodzie i misjonarzy na różnych kontynentach, aby do wszystkich ludzi dotarła dobra nowina o zbawieniu, które przyniósł nam Jezus Chrystus, rodząc się w Betlejem i w naszych sercach.

4. Módlmy się za samotnych, smutnych, bezrobotnych, bezdomnych i opuszczonych, aby znaleźli pocieszenie, pracę, mieszkanie i ludzi, dzięki którym będą mogli w pełni cieszyć się z narodzin Jezusa.

5. Módlmy się za zmarłych, którzy odeszli z tego świata bez pojednania z Bogiem, aby dzięki Bożej łasce i miłosierdziu zostali przyjęci do wiecznej chwały, w której Jednorodzony Syn Boży przebywa ze swoim i naszym Ojcem.

6.Módlmy się za nas samych, abyśmy wpatrując się w Jezusa, naszego Pana i Zbawiciela, ufnie przyjmowali ludzi, których On do nas posyła i z wszystkimi hojnie dzieli się Ewangelią o Bogu, który przyszedł zamieszkać między nami.

Boże Ojcze, pełni wdzięczności i radości z narodzin naszego Zbawiciela wołamy, wysłuchaj naszych próśb, które do Ciebie zanosimy, i doprowadź nas do pełnej jedności z Tobą. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.