loading

Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana

Jezusowi Chrystusowi, Najwyższemu i Wiecznemu Kapłanowi przedstawmy nasze pokorne błagania:

1. Módlmy się za papieża Franciszka, biskupów i prezbiterów, aby wpatrzeni w Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana odkrywali głębię swojego powołania i wzrastali w świętości.

2. Módlmy się o nowe, gorliwe i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, aby młodzi ludzie z odwagą szli za Jezusem.

3. Módlmy się za osoby poświęcone Bogu, za przeżywających trudności czy kryzysy, aby powrócili do pierwotnej miłości i gorliwości w służbie Bogu i bliźnim.

4. Módlmy się za rodziny, aby stawały się miejscem, w którym mogą wzrastać i rozwijać się nowe powołania do służby w Kościele.

5. Módlmy się za zmarłych kapłanów, osoby życia konsekrowanego, aby cieszyli się przebywaniem w niebie na wieki.

6. Módlmy się za nas samych, abyśmy okazywali wdzięczność, życzliwość i szacunek kapłanom, których Bóg stawia na naszej drodze życia.

Panie Jezu, prosimy, wejrzyj na nas i na sługi Twoje i wysłuchaj próśb, które do Ciebie zanosimy. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Amen.