loading

NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA

Przez Jezusa Chrystusa, który daje nam siebie w Eucharystii, skierujmy do Boga nasze prośby:

1. Za Kościół Święty, aby karmiąc się Słowem Bożym i Ciałem Chrystusa, wzrastał w świętości i jedności.

2. Za powołanych i o nowe powołania kapłańskie, aby nie zabrakło szafarzy sakramentów świętych i głosicieli Dobrej Nowiny.

3. Za uczestniczących w procesjach Bożego Ciała, aby pójście za Chrystusem Eucharystycznym było wyznaniem i umocnieniem wiary.

4. Za artystów, aby przedstawiane przez nich piękno tego świata kierowało wielu ku wartościom duchowym i prowadziło do pogłębienia więzi z Bogiem.

5. Za zmarłych, którzy za życia karmili się Ciałem i Krwią Pańską, aby mogli w pełni uczestniczyć w liturgii niebieskiej.

6. Za nas samych, aby nasze wyznawanie wiary w prawdziwą obecność Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina przemieniało nasze życie.

Panie Jezu, wierzymy w Twoją obecność wśród swojego ludu. Pełni ufności, że wysłuchasz próśb do Ciebie zanoszonych, powierzamy się Twojej miłości. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Amen.