loading

NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA

Do Boga Ojca, którego Syn karmi nas swoim Ciałem w każdej Eucharystii, zanieśmy wspólne błagania:
Wysłuchaj nas, Panie.
1. Za Kościół święty, aby jego członkowie zawsze karmili się Pokarmem, który zaspakaja głód prawdy i miłości.
Wysłuchaj nas, Panie.
2. Za rządzących narodami, by zabiegali o dobro swoich obywateli i kierowali się mądrością i wyobraźnią miłosierdzia, by nikt nie cierpiał głodu.
Wysłuchaj nas, Panie.
3. Za naszą Ojczyznę, by Jezus Eucharystyczny przechodzący dzisiaj naszymi ulicami i zagrodami błogosławił nasze rodziny i domostwa.
Wysłuchaj nas, Panie.
4. Za dzieci, które w tym roku po raz pierwszy przystąpiły do Komunii Świętej, by Jezus Eucharystyczny stał się Przyjacielem ich życia.
Wysłuchaj nas, Panie.
5. Za potrzebujących i głodnych, aby nie zabrakło ludzi, którzy otworzą swoje serca, dzieląc się chlebem i miłością.
Wysłuchaj nas, Panie.
6. Za nas samych, abyśmy z Eucharystii czerpali siły i moc, by głosić światu Ewangelię świadectwem swojego życia.
Wysłuchaj nas, Panie.
Boże, Twój Syn uczynił cud rozmnożenia chleba dla słuchających Jego nauki, wysłuchaj również naszego wołania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.