loading

NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

Dziękując Bogu za łaski płynące z przebitego Serca Jezusa Chrystusa, wołajmy:

     Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami.

1. Za Kościół Święty, aby na wzór Serca Jezusowego był znakiem jedności, miłości i pokoju w dzisiejszym świecie.

     Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami.

2. Za czcicieli Serca Jezusowego, aby łaski spływające z przebitego boku Jezusa płynęły na nich i na ich rodziny.

     Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami.

3. Za spowiedników, aby byli posłusznymi narzędziami w ręku Boga i dobrymi szafarzami Bożego Miłosierdzia.

     Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami.

4. Za chorych i samotnych, aby swoje cierpienie złączyli z cierpieniem Boskiego Serca i znaleźli w Nim pociechę i umocnienie.

     Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami.

5. Za dzieci i młodzież kończącą rok szkolny, aby czas wakacji był czasem odpoczynku i pogłębienia więzi z Bogiem.

     Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami.

6. Za nas tu zgromadzonych, abyśmy siły do godnego przeżywania naszej codzienności czerpali z Najświętszego Serca Jezusowego.

     Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami.

Dobry Boże, Ty posłałeś na świat swojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa, otaczaj nas swoją miłością i zanurz nas w Jego Najświętszym Sercu. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.