loading

NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

Adorując przebite, gorejące miłością Serce naszego Pana, razem prośmy wspólnie:
Jezu, którego Serce jest pełne miłości, wysłuchaj nas.
1. Wspomagaj Kościół, aby był solą ziemi i płonął żywą wiarą we współczesnym świecie.
Jezu, którego Serce jest pełne miłości, wysłuchaj nas.
2. Błogosław misjonarzom, aby wsparci łaską, byli świadkami Bożego miłosierdzia aż po krańce świata.
Jezu, którego Serce jest pełne miłości, wysłuchaj nas.
3. Obdarzaj mądrością i cierpliwością szafarzy sakramentu pokuty i pojednania.
Jezu, którego Serce jest pełne miłości, wysłuchaj nas.
4. Udziel łaski przemiany życia tym, którzy odeszli od Kościoła lub stracili nadzieję.
Jezu, którego Serce jest pełne miłości, wysłuchaj nas.
5. Spraw by śmierć, dla tych, którzy się zagubili w życiu, była chwilą odnalezienia ich przez Ciebie, Dobrego Pasterza.
Jezu, którego Serce jest pełne miłości, wysłuchaj nas.
6. Chroń nas, abyśmy nie potępiali, ale nieustannie dążyli do zgody, dialogu i porozumienia.
Jezu, którego Serce jest pełne miłości, wysłuchaj nas.
Jezu cichy i pokornego Serca, uczyń serca nasze według Serca Twego. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen.