loading

Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

Przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski z ufnością zanośmy prośby do Boga:

1. Módlmy się za Kościół Święty, aby na wzór Maryi wsłuchiwał się w słowo Boże i niósł Jezusa aż po krańce świata.

2. Módlmy się za naszą Ojczyznę, aby mogła się rozwijać w pokoju i cieszyć dobrobytem.

3. Módlmy się za Polaków żyjących w kraju i na emigracji, by mocni w wierze świadczyli swoim życiem o Jezusie Chrystusie.

4. Módlmy się za samotnych, chorych, cierpiących, przebywających w szpitalach i hospicjach, aby Maryja była ich Orędowniczką i wypraszała im potrzebne łaski.

5. Módlmy się za poległych w obronie naszej Ojczyzny, by Miłosierny Ojciec wprowadził ich do nieba.

6. Módlmy się za nas, abyśmy naśladowali posłuszeństwo i pokorę Maryi oraz w naszym życiu kierowali się miłością do Ojczyzny.

Boże Ojcze, Ty zechciałeś, aby Maryja była Królową Narodu Polskiego, prosimy, wysłuchaj naszych próśb. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.