loading

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, MATKI KOŚCIOŁA

Przez wstawiennictwo Maryi, Matki Kościoła zanieśmy do Jezusa nasze pokorne prośby, wierząc, że ich wysłucha:

1. Módlmy się za Kościół Święty, aby Maryja, Matka Kościoła wspierała Go swoim orędownictwem i wszystkim wierzącym wypraszała potrzebne łaski.

2. Módlmy się za rządzących, aby mieli na względzie dobro powierzonych im ludzi i troszczyli się o sprawiedliwe rządy.

3. Módlmy się za dzieci całego świata, by doświadczały miłości i dobra ze strony swoich rodziców i bliskich oraz by miały zapewnione pożywienie i podstawowe warunki do życia.

4. Módlmy się za małżonków, którzy oczekują na potomstwo, aby Najświętsza Maryja Panna wypraszała im ten dar.

5. Módlmy się za tych, którzy deklarują się jako niewierzący i odeszli od Kościoła, aby doświadczyli Bożego miłosierdzia i powrócili do Kościoła.

6. Módlmy się za nas samych i za nasze rodziny, abyśmy wpatrzeni w Maryję doznawali Jej Macierzyńskiej opieki.

Panie Jezu, Ty dałeś nam Maryję za Matkę, wysłuchaj zanoszonych do Ciebie próśb, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Amen.