loading

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, MATKI KOŚCIOŁA

Przez wstawiennictwo Maryi, Matki Kościoła, powierzmy Bogu Ojcu nasze prośby:
Wysłuchaj nas, Panie.
1. Módlmy się za Kościół, aby wzrastał w świętości w swoich pasterzach i wiernych.
Wysłuchaj nas, Panie.
2. Módlmy się za prześladowanych chrześcijan, aby wytrwali w miłości.
Wysłuchaj nas, Panie.
3. Módlmy się za więźniów, bezdomnych, głodnych miłości Boga i drugiego człowieka, aby odnaleźli swoje miejsce we wspólnocie Kościoła.
Wysłuchaj nas, Panie.
4. Módlmy się za dusze w czyśćcu cierpiące, aby w Sercu Jezusa Miłosiernego odnalazły swoje odpocznienie.
Wysłuchaj nas, Panie.
5. Módlmy się za naszą wspólnotę eucharystyczną, abyśmy czerpali moc, radość i mądrość ze stołu słowa i Ciała Chrystusa.
Wysłuchaj nas, Panie.
Boże Ojcze, powierzamy Ci wszystkie te prośby z Maryją, naszą Matką, wysłuchaj nas zgodnie z Twoją wolą. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.