loading

NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY

Jednemu Bogu w trzech Osobach ze szczerą pokorą zanieśmy nasze prośby:

     Boże Jedyny w Trójcy, wysłuchaj nas.

1. Rozpalaj, Panie, ogień Twojej miłości w Kościele, aby zawsze pragnął głosić Ciebie, Trójjedynego Boga.

     Boże Jedyny w Trójcy, wysłuchaj nas.

2. Obdarzaj, Panie, darami swojego Ducha Świętego teologów i wszystkich wykładowców, aby z prostotą wyjaśniali trudne prawdy wiary.

     Boże Jedyny w Trójcy, wysłuchaj nas.

3. Powołuj, Panie, młodych ludzi, którzy z otwartym i słuchającym sercem odpowiedzą darem swojego życia na twoje zaproszenie do służby w Kościele.

     Boże Jedyny w Trójcy, wysłuchaj nas.

4. Uzdrawiaj, Panie, ludzi chorych, posyłając do nich dobrych ludzi, dzięki którym będą mogli doświadczyć pomocy, miłości i życzliwości od tych, którzy się nimi opiekują, i od swoich bliskich.

     Boże Jedyny w Trójcy, wysłuchaj nas.

5. Spraw, Panie, aby oczekujący na spotkanie z Tobą mogli jak najszybciej ujrzeć Twoje Oblicze.

     Boże Jedyny w Trójcy, wysłuchaj nas.

6. Ucz nas, Panie, jedności i miłości na wzór Trójcy Świętej w naszych codziennych relacjach i sprawach.

     Boże Jedyny w Trójcy, wysłuchaj nas.

Boże w Trójcy Jedyny, bądź uwielbiony teraz i na wieki i wysłuchaj naszego wołania. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.