loading

Narodzenie Pańskie

Narodzenie Jezusa Chrystusa opromienia świat i nasze serca, dlatego w pokorze przed naszym Panem i Zbawicielem przedstawiajmy Mu nasze prośby:

     Jezu, wysłuchaj nas.

1. Słowo Wcielone, obdarzaj pasterzy Kościoła dogłębnym rozumieniem tajemnic wiary, by prowadzili ochrzczonych do prawdziwego spotkania z Tobą.

     Jezu, wysłuchaj nas.

2. Książe Pokoju, natchnij rządzących państwami swoją łaską, aby dążyli do zgody pomiędzy narodami i w swoich rządach kierowali się pragnieniem dobra każdego człowieka.

     Jezu, wysłuchaj nas.

3. Światłości świata, oświecaj wszystkich kroczących w ciemnościach grzechu, aby poruszeni łaską Ducha Świętego zapragnęli życia pełnego wiary, miłości i nadziei.

     Jezu, wysłuchaj nas.

4. Emmanuelu, wskaż ludziom dobrej woli ścieżki do chorych, cierpiących i osamotnionych, by w tym szczególnym czasie, dzięki życzliwości innych ludzi, wszyscy doświadczyli Twojej Miłości.

     Jezu, wysłuchaj nas.

5. Synu Boży i Człowieczy, przyjmij do grona zbawionych naszych bliskich zmarłych, polecanych w naszych modlitwach, by mogli się cieszyć przebywaniem z Tobą.

     Jezu, wysłuchaj nas.

6. Zbawicielu świata, pomóż nam przeżywać tajemnicę Twojego Narodzenia z takim usposobieniem, które sprawi, że będziemy duchowo wzrastać.

     Jezu, wysłuchaj nas.

Panie Jezu, przyjmij nasze modlitwy i prowadź nas drogami pobożności, abyśmy głosząc Twoje Wcielenie i Narodzenie, dostąpili obiecanych darów. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.

Amen.