loading

NARODZENIE ŚW. JANA CHRZCICIELA

Święty Jan Chrzciciel swoim narodzeniem zapowiedział przyjście Mesjasza. Razem z prorokiem Starego Testamentu wołajmy do Boga:

1. Niech Kościół Chrystusowy będzie wierny swojej misji do końca czasów.

2. Niech pasterze Kościoła, naśladując świętych, będą przykładem życia dla wiernych.

3. Niech matki oczekujące potomstwa cieszą się nowym życiem, które noszą pod swoim sercem.

4. Niech chorzy, zwłaszcza głuchoniemi, będą otoczeni troskliwą opieką medyczną.

5. Niech młodzi ludzie usłyszą w swoich sercach Twoje zaproszenie i odpowiedzą na pragnienie służby w Twoim Kościele.

6. Niech nasze serca zawsze będą otwarte na przyjęcie słowa Bożego i świadczą o Twojej prawdzie i miłości.

Dobry Boże, Ty widzisz nasze pragnienia i zamiary, prosimy, wysłuchaj naszego wołania i obdarz nas swoim błogosławieństwem. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.