loading

24 czerwca – NARODZENIE ŚW. JANA CHRZCICIELA

Do Boga, który powołał Świętego Jana Chrzciciela jako poprzednika swego Syna, zanieśmy nasze prośby.
Wysłuchaj nas, Panie.
1. Módlmy się za Ojca Świętego Franciszka, biskupów i prezbiterów, aby na wzór Chrystusa byli sługami i obrońcami życia ludzkiego.
Wysłuchaj nas, Panie.
2. Módlmy się za polskie rodziny, aby panowały w nich zgoda i miłość, szacunek i wzajemna pomoc.
Wysłuchaj nas, Panie.
3. Módlmy się za dzieci, aby otoczone miłością swych rodziców wzrastały w mądrości i łasce u Boga.
Wysłuchaj nas, Panie.
4. Módlmy się za rozpoczynających wakacje i urlopy, aby czas wypoczynku pomagał im rozpoznawać obecność Boga w pięknie przyrody.
Wysłuchaj nas, Panie.
5. Módlmy się za naszych zmarłych (a szczególnie za zmarłych…), aby dobry Bóg okazał im swoje miłosierdzie i przyjął do swego wiecznego królestwa.
Wysłuchaj nas, Panie.
6. Módlmy się za nas uczestniczących w tej Eucharystii, abyśmy w naszych środowiskach czynami miłości dawali świadectwo wiary.
Wysłuchaj nas, Panie.
Boże, który powołujesz ludzi i okazujesz im swoje miłosierdzie, wysłuchaj naszych modlitw i spraw, aby wszyscy dzięki Twojej pomocy mogli narodzić się dla Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.