loading

W dniu uroczystego wjazdu do Jerozolimy tłumy składały hołd Chrystusowi. I my wołajmy wspólnie:

     Chryste, nasz Królu, wysłuchaj nas.

1. Prosimy za Kościół, aby jego pasterze i wszyscy wierni z wiarą i odwagą głosili Boże Królestwo.

     Chryste, nasz Królu, wysłuchaj nas.

2. Prosimy za niewierzących, aby poruszeni łaską i świadectwem chrześcijan odnaleźli pokój serca na drodze wiary.

     Chryste, nasz Królu, wysłuchaj nas.

3. Prosimy za ludzi młodych, aby cechowała ich radość i entuzjazm w dawaniu świadectwa przynależności do Chrystusa i Jego Kościoła.

     Chryste, nasz Królu, wysłuchaj nas.

4. Prosimy za wszystkich przebywających z dala od domu i Ojczyzny, aby troszcząc się o dobra materialne, nie zaniedbywali relacji z Bogiem i swoimi bliskimi.

     Chryste, nasz Królu, wysłuchaj nas.

5. Prosimy za zmarłych cierpiących w czyśćcu, aby szybko mogli cieszyć się chwałą zbawionych w niebie.

     Chryste, nasz Królu, wysłuchaj nas.

6. Prosimy za nas tu zgromadzonych, byśmy wśród różnorakich doświadczeń życiowych potrafili wytrwać w zjednoczeniu z Bogiem.

     Chryste, nasz Królu, wysłuchaj nas.

Panie Jezu Chryste, głosimy Twoją chwałę i każdego dnia sławimy Twoje Imię. Wysłuchaj naszych pokornych modlitw, które zanosimy do Ciebie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Amen.