loading

Niedziela Wielkanocy – Msza w dzień

Nasze życie ukryte jest z Chrystusem w Bogu. Przeżywając radosne Święto Paschalnej Ofiary, zanośmy do naszego Zbawiciela gorące prośby:
Wysłuchaj nas, Panie.
1. Zmartwychwstały Jezu, Ty nas gromadzisz w jednym Kościele, spraw, by wszyscy wierzący byli świadkami Twojej obecności w świecie.
Wysłuchaj nas, Panie.
2. Zmartwychwstały Jezu, Ty dla naszego zbawienia oddałeś życie na krzyżu, przyciągnij do siebie wszystkich niewierzących i wrogów chrześcijaństwa, by w blasku Twojej miłości odnaleźli sens życia.
Wysłuchaj nas, Panie.
3. Zmartwychwstały Jezu, Ty przez Ducha Świętego zachowujesz nas w jedności i dopełniasz dzieła uświęcenia, zgromadź w jedno wszystkie narody, by trwały w pokoju i wzajemnym poszanowaniu.
Wysłuchaj nas, Panie.
4. Zmartwychwstały Jezu, Ty wzywasz każdego do wypełnienia swojego powołania, wzbudź w sercach ludzkich gorące pragnienie szerzenia Twojego królestwa w swoim otoczeniu.
Wysłuchaj nas, Panie.
5. Zmartwychwstały Jezu, Ty przez chrzest dałeś nam zadatek życia wiecznego, wprowadź wszystkich zmarłych do swojej chwały.
Wysłuchaj nas, Panie.
6. Zmartwychwstały Jezu, Ty każesz nam szukać tego co w górze, spraw, abyśmy przeżywając święta wielkanocne, napełnili się najgłębszymi prawdami naszej wiary.
Wysłuchaj nas, Panie.
Panie Jezu Chryste, Królu Zwycięzco, wierzymy, że zmartwychwstałeś, wysłuchaj naszych modlitw, które z pokorą do Ciebie zanosimy. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.