loading

NIEPOKALANEGO SERCA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Dziękując Bogu za to, że dał nam Maryję za naszą Matkę, skierujmy do Niego nasze błagania:

1. Módlmy się za Kościół święty, aby ciesząc się wstawiennictwem Maryi, niósł całemu światu Orędzie zbawienia.

2. Módlmy się za wszystkie matki, aby z pomocą Maryi prowadziły swoje dzieci prostą drogą do Jezusa Chrystusa.

3. Módlmy się za rządzących, aby w sprawowaniu władzy kierowali się poszanowaniem prawd wiary i sprawiedliwym podziałem dóbr materialnych.

4. Módlmy się za tych, którzy są w niebezpieczeństwie, aby oddali się Matce Bożej i doświadczyli opieki Jej Niepokalanego Serca.

5. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, aby przez wstawiennictwo Maryi dostąpili odpuszczenia grzechów i cieszyli się przebywaniem w niebie.

6. Módlmy się za nas samych, aby Maryja wypraszała nam łaskę dobrego i świętego życia.

Boże Ojcze, Ty pozwalasz nam cieszyć się obecnością Maryi i wskazujesz na Jej Niepokalane Serce, daj nam serca wdzięczne za wszystkie otrzymane od Ciebie łaski i wysłuchaj naszego wołania. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.