loading

OKTAWA NARODZENIA PAŃSKIEGO

Trwając w radości z Narodzenia Syna Bożego, przedstawmy Bogu nasze prośby:

1. Módlmy się za Kościół, aby nigdy nie ustawał w głoszeniu Dobrej Nowiny.

2. Módlmy się za sprawujących władzę, aby dążyli do pokoju i jedności między narodami.

3. Módlmy się za niewierzących, aby otworzyli swoje serca na przyjęcie Chrystusa.

4. Módlmy się za chorych i samotnych, aby nie brakowało wokół nich ludzi niosących im pomoc i pocieszenie.

5. Módlmy się za zmarłych, aby mogli cieszyć się wiecznym pokojem w niebie.

6. Módlmy się za nas, zgromadzonych wokół ołtarza Pańskiego, abyśmy potrafili przeciwstawiać się złu i niesprawiedliwości.

Boże, nasz Ojcze, wysłuchaj naszej modlitwy i dopomóż nam, byśmy zawsze podążali w Twojej światłości. Przez Chrystusa, Pana naszego.