loading

Jezusowi Chrystusowi, który przez Śmierć i Zmartwychwstanie pojednał nas z Bogiem Ojcem, przedstawmy nasze prośby:

     Zmartwychwstały Panie, wysłuchaj nas.

1. Prosimy za pasterzy Kościoła, aby wytrwale głosili światu Orędzie Zbawienia.

     Zmartwychwstały Panie, wysłuchaj nas.

2. Prosimy za nowo ochrzczonych tej nocy, aby przez pobożne korzystanie z sakramentów umacniali się w wierze.

     Zmartwychwstały Panie, wysłuchaj nas.

3. Prosimy za polityków i rządzących państwami, aby wprowadzali w życie narodów sprawiedliwość i pokój.

     Zmartwychwstały Panie, wysłuchaj nas.

4. Prosimy za tych, którzy odrzucili Boga, aby przez pokutę odnowili w sobie przymierze zawarte na chrzcie świętym.

     Zmartwychwstały Panie, wysłuchaj nas.

5. Prosimy za zmarłych, aby po trudach ziemskiego życia dostąpili radości Paschy wieczystej.

     Zmartwychwstały Panie, wysłuchaj nas.

6. Prosimy za nas samych, abyśmy codziennie umierali dla grzechu i ochotnie korzystali z owoców odkupienia.

     Zmartwychwstały Panie, wysłuchaj nas.

Jezu Chryste, Ty oddałeś swoje życie, aby nas zbawić. Dziękujemy Ci za dzieło odkupienia i prosimy, wysłuchaj naszego wołania. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Amen.