loading

Wspominając zwycięstwo Chrystusa nad grzechem i śmiercią, pokornie błagajmy Boga, aby cała ludzkość odnowiła się w tajemnicy Zmartwychwstania Zbawiciela:

     Przez Zmartwychwstanie Chrystusa, wysłuchaj nas.

1. Módlmy się za wszystkich chrześcijan, by Bóg dodawał im sił, by mogli z mocą głosić światu Dobrą Nowinę o Zmartwychwstaniu Jezusa.

     Przez Zmartwychwstanie Chrystusa, wysłuchaj nas.

2. Módlmy się za narody świata, by Bóg obdarzał je prawdziwym pokojem, który przyniósł na świat Zmartwychwstały Chrystus.

     Przez Zmartwychwstanie Chrystusa, wysłuchaj nas.

3. Módlmy się za ochrzczonych tej nocy, by Bóg oświecił ich blaskiem Zmartwychwstania swego Syna i uzdalniał do wierności w wierze.

     Przez Zmartwychwstanie Chrystusa, wysłuchaj nas.

4. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, by Bóg obdarzył ich radością oglądania Go twarzą w twarz na wiecznych godach Baranka.

     Przez Zmartwychwstanie Chrystusa, wysłuchaj nas.

5. Módlmy się we wszystkich intencjach, z którymi przyszliśmy na dzisiejszą Eucharystię oraz w tych intencjach, w których sprawowana jest ona przez kapłanów, by Bóg obdarzył nas dobrem, o które prosimy.

     Przez Zmartwychwstanie Chrystusa, wysłuchaj nas.

6. Módlmy się za naszą parafię, a szczególnie za nas zgromadzonych na sprawowanie Eucharystii, by Bóg uzdolnił nas do wierności przymierzu, które zawarł z nami w dniu Chrztu Świętego.

     Przez Zmartwychwstanie Chrystusa, wysłuchaj nas.

Wszechmogący wieczny Boże, Ty napełniasz nas radością w uroczystość Zmartwychwstania Twojego Syna, wysłuchaj prośby, które zanosimy za całą ludzkość Jego Krwią odkupioną, aby wszyscy ludzie mogli się cieszyć owocami zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.