loading

Nasze życie ukryte jest z Chrystusem w Bogu. Przeżywając radosne Święto Paschalnej Ofiary, zanośmy do naszego Zbawiciela gorące prośby:

1. Zmartwychwstały Jezu, Ty nas gromadzisz w jednym Kościele, spraw, by wszyscy wierzący byli świadkami Twojej obecności w świecie.

2. Zmartwychwstały Jezu, Ty dla naszego zbawienia oddałeś życie na krzyżu, przyciągnij do siebie wszystkich niewierzących i wrogów chrześcijaństwa, by w blasku Twojej miłości odnaleźli sens życia.

3. Zmartwychwstały Jezu, Ty przez Ducha Świętego zachowujesz nas w jedności i dopełniasz dzieła uświęcenia, zgromadź w jedno wszystkie narody, by trwały w pokoju i wzajemnym poszanowaniu.

4. Zmartwychwstały Jezu, Ty wzywasz każdego do wypełnienia swojego powołania, wzbudź w sercach ludzkich gorące pragnienie szerzenia Twojego królestwa w swoim otoczeniu.

5. Zmartwychwstały Jezu, Ty przez chrzest dałeś nam zadatek życia wiecznego, wprowadź wszystkich zmarłych do swojej chwały.

6. Zmartwychwstały Jezu, Ty każesz nam szukać tego co w górze, spraw, abyśmy przeżywając święta wielkanocne, zgłębiali prawdy naszej wiary.

Panie Jezu Chryste Zmartwychwstały, wysłuchaj naszych modlitw, które z pokorą do Ciebie zanosimy. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Amen.