loading

ostatnia niedziela października – ROCZNICA POŚWIĘCENIA WŁASNEGO KOŚCIOŁA

Przeżywając dzisiaj uroczystość poświęcenia naszej świątyni, wspólnie prośmy o potrzebne łaski dla nas i całej parafii:

1. Módlmy się za naszego papieża [Franciszka], patriarchów i zwierzchników kościołów prawosławnych i protestanckich, aby przez wierność Ewangelii potrafili odkrywać to, co łączy, i przypominali o tym, że Kościół jest Chrystusem żyjącym dzisiaj.

2. Módlmy się za wszystkich ochrzczonych, aby naśladując Chrystusa, stawali się jasnym i czytelnym znakiem obecności Boga wśród swojego ludu.

3. Módlmy się za architektów, twórców sztuki, artystów, aby wykonywane przez nich dzieła ukazywały piękno i majestat Boga.

4. Módlmy się za rodziny naszej parafii, aby gorliwie słuchając i rozważając słowo Boże, stawały się żywą świątynią.

5. Módlmy się za zmarłych ofiarodawców i parafian, aby otrzymali przebaczenie swoich grzechów i wychwalali Boga w wieczności.

6. Módlmy się za nas mających udział w jednym chlebie i jednym kielichu, abyśmy przyjęli i żyli prawdą, że jesteśmy świątynią Boga, w której mieszka Duch Święty.

Boże, Ty w swej dobroci wznosisz w tym świętym miejscu świątynię z żywych kamieni, którymi my jesteśmy. Dziękujemy za Twoją łaskawość i wierzymy, że wysłuchasz modlitwy Twojego Kościoła. Przez Chrystusa, naszego Pana. Amen.