loading

Środa Popielcowa

Jednocząc się we wspólnej modlitwie, prośmy Boga o łaski potrzebne do owocnego przeżycia Wielkiego Postu:

1. Módlmy się za wszystkich wierzących podejmujących trud nawrócenia, by przez modlitwę, post i jałmużnę oczyścili swoje serca.

2. Módlmy się za kierujących życiem politycznym i społecznym, by wszelkie podejmowane działania uwzględniały Prawo Boże i godność każdego człowieka.

3. Módlmy się za głoszących rekolekcje wielkopostne, o otwartość na działanie Ducha Świętego w przepowiadaniu i posłudze.

4. Módlmy się za dzieci i młodzież, by środowisko szkolne dbało zarówno o ich rozwój intelektualny, jak i duchowy.

5. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, aby cieszyli się pełnią życia z Bogiem.

6. Módlmy się za nas samych, abyśmy obecny czas pokuty wykorzystali na pokorne podjęcie drogi osobistego nawrócenia.

Boże, który płoniesz miłością do nas, przyjdź nam z pomocą, byśmy nie przyjmowali na próżno Twojej łaski. Przez Chrystusa, Pana naszego.