loading

Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa

Podążając za przykładem Świętej Rodziny, polecajmy Bogu prośby i pragnienia naszych serc.

1. Módlmy się za rodzinę ludzką, aby w poszanowaniu praw i godności każdego człowieka budowała świat oparty na sprawiedliwości i miłości.

2. Módlmy się za wspólnotę Kościoła, szczególnie za naszą parafię, abyśmy na wzór św. Rodziny darzyli się szacunkiem i życzliwością.

3. Módlmy się za rodziny rozbite, aby ich członkowie, dźwigając brzemię swojej sytuacji, nie ustawali w szukaniu drogi jedności.

4. Módlmy się za małżeństwa, które nie mogą mieć dzieci, aby ich ból został złagodzony, a pragnienia serc wysłuchane.

5. Módlmy się za wspólnoty zakonne, aby stawały się coraz bardziej autentycznymi oazami życia duchowego.

6. Módlmy się za nas, abyśmy doceniali wartość naszych rodzin i przyjaciół.

Boże, który wybrałeś rodzinę Maryi i Józefa na dom dla Twojego Syna Jednorodzonego, miej w opiece wszystkie rodziny świata i obdarz nas swoim błogosławieństwem. Przez Chrystusa, Pana naszego.