loading

29 czerwca – ŚWIĘTYCH PIOTRA I PAWŁA

Przez wstawiennictwo świętych Piotra i Pawła razem z całym Kościołem módlmy się nieustannie do Ojca.
Wysłuchaj nas, Panie.
1. Za Kościół święty, aby umocniony świadectwem Apostołów odważnie przekazywał naukę Chrystusa.
Wysłuchaj nas, Panie.
2. Za papieża, biskupów, prezbiterów i misjonarzy, aby swoją posługą i świadectwem życia umacniali innych w wierze.
Wysłuchaj nas, Panie.
3. Za prześladowanych i więzionych z powodu Ewangelii, by swoje cierpienia i poniżenia przeżywali z miłości do Chrystusa.
Wysłuchaj nas, Panie.
4. Za dzieci i młodzież, aby podczas wakacji nie zapominały o praktykach religijnych.
Wysłuchaj nas, Panie.
5. Za zmarłych, aby czynione dobro w doczesnym życiu było nagrodzone szczęściem wiecznym.
Wysłuchaj nas, Panie.
6. Za nas samych, abyśmy wiarą umocnioną nauką apostołów budowali żywe świątynie miłości Boga w świecie współczesnym.
Wysłuchaj nas, Panie.
Boże, Panie nieba i ziemi wysłuchaj modlitw Kościoła i spraw, by wszędzie rozbrzmiewało Twoje słowo, budząc wiarę. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.