loading

Testowa modlitwa wiernych

Bóg wybrał Maryję na Matkę swojego Syna. Przez Jej wstawiennictwo zanieśmy do Niego nasz prośby.

Niech Boża Rodzicielka wstawia się za nami.

  1. Prosimy za wspólnotę Kościoła, aby tak jak Maryja pozostała wierna Słowu Bożemu.
  2. Prosimy za rządzących państwami, aby dbali o prawną ochronę każdej matki.
  3. Prosimy za powołanych do różnych dzieł apostolskich, aby za przykładem Maryi odpowiedzili na głos Bożego wezwania.
  4. Prosimy za kobiety przeżywające dramat bezpłodności, aby w Bogu i Jego Matce szukały umocnienia.
  5. Prosimy za zmarłych, aby mogli przebywać z Bogiem w niebie.
  6. Prosimy za nas, zgromadzonych wokół ołtarza Chrystusa, abyśmy potrafili tak jak Maryja słuchać słowa Bożego i rozważać je w sercu.

Boże, który powołałeś Maryję Dziewicę, aby była Matką Jezusa i naszą matką, przez Jej wstawiennictwo wysłuchaj próśb, które z ufnością zanosimy do Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen