loading

TYDZIEŃ MODLITW O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN

Uczestnicząc w eucharystycznej Ofierze, z przepełnionym nadzieją sercem przedstawmy Panu nasze prośby i błagania.
1. Módlmy się za wszystkich chrześcijan, aby dążąc do jedności, dawali wiarygodne świadectwo Ewangelii.
2. Módlmy się za wspólnoty chrześcijańskie posługujące w krajach misyjnych, aby ich współpraca owocowała rozwojem miejscowych społeczności.
3. Módlmy się w intencji wszystkich spotkań ekumenicznych, aby prowadziły do pełnej jedności chrześcijan.
4. Módlmy się za naszych braci z innych wyznań chrześcijańskich, aby zawsze szli drogą Ewangelii i szukali prawdy.
5. Módlmy się za zmarłych, aby dzięki łasce chrztu świętego byli włączeni do grona świętych.
6. Módlmy się za nas samych, abyśmy z szacunkiem i miłością budowali relacje w naszych rodzinach i środowiskach pracy.
Panie Jezu, który modliłeś się o jedność swoich uczniów, udziel nam łaski przezwyciężenia podziałów i wysłuchaj naszych błagań, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.