loading

UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO

Przedstawmy nasze prośby Jezusowi, który przyszedł, aby nas zbawić:

     Panie, nasz Boże i nasz Zbawicielu, wysłuchaj nas.

1. Przedwieczne Słowo, prosimy Cię za wierzących w Ciebie, aby nieustannie głosili swoim życiem dobrą nowinę o przyniesionym przez Ciebie zbawieniu każdego człowieka.

     Panie, nasz Boże i nasz Zbawicielu, wysłuchaj nas.

2. Przedziwny Doradco, prosimy Cię za sprawujących władzę, aby przez podejmowane działania i ustanawiane prawa wprowadzali w świecie sprawiedliwość i pokój.

     Panie, nasz Boże i nasz Zbawicielu, wysłuchaj nas.

3. Książę Pokoju, prosimy Cię za emigrantów, uchodźców i prześladowanych za wiarę, aby odnajdując w Tobie oparcie, w pełni ufali Bożej Opatrzności, która może ich wybawić z wszystkich trudnych sytuacji.

     Panie, nasz Boże i nasz Zbawicielu, wysłuchaj nas.

4. Światłości Świata, prosimy Cię za bezdomnych i samotnych, aby trwające święta Bożego Narodzenia stały się również dla nich czasem radości i doświadczenia ludzkiej pomocy i życzliwości.

     Panie, nasz Boże i nasz Zbawicielu, wysłuchaj nas.

5. Zbawicielu Świata, prosimy Cię za zmarłych z naszych rodzin, aby Ci, którzy karmili się Twoim Ciałem tu na ziemi, radowali się przebywaniem z Tobą w niebie.

     Panie, nasz Boże i nasz Zbawicielu, wysłuchaj nas.

6. Emmanuelu – Boże z nami, prosimy Cię za nas samych, abyśmy radując się z przyniesionego przez Ciebie zbawienia, potrafli dzielić się nim z tymi, do których nas nieustannie posyłasz.

     Panie, nasz Boże i nasz Zbawicielu, wysłuchaj nas.

Jezu, Ty przyszedłeś jako małe Dziecko, słabe w oczach świata, prosimy Cię, wysłuchaj naszych próśb i ucz nas stawać się pokornymi i małymi, abyś Ty mógł królować w naszym życiu. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.

Amen.