loading

Wielki Czwartek – Msza Wieczerzy Pańskiej

W ten święty wieczór, kiedy z wdzięcznością zasiadamy z Chrystusem do Paschalnej wieczerzy i towarzyszymy Mu w trwodze konania, przedstawmy Mu pragnienia i tęsknoty naszych serc:

Wysłuchaj nas, Panie.

1. Chryste, Najwyższy i wieczny Kapłanie, wspieraj nieustannie naszego papieża Franciszka oraz wszystkich biskupów, aby prowadzili wspólnotę wierzących drogami miłości i zawierzenia Bogu.

Wysłuchaj nas, Panie.

2. Chryste, który powołałeś Apostołów, spraw, aby ci, których wezwałeś do całkowitego oddania się Tobie przez przyjęcie sakramentu święceń, wszędzie świadczyli o Tobie słowem i czynem.

Wysłuchaj nas, Panie.

3. Chryste, który przyjąłeś postać Sługi, wspieraj nasze rodziny, aby wychowywały swoje dzieci do umiłowania Eucharystii i uczyły szacunku do kapłaństwa.

Wysłuchaj nas, Panie.

4. Chryste, który jesteś Chlebem żywym, umacniaj dzieci, które w tym roku po raz pierwszy przyjmą Twoje Ciało pod postacią chleba, niech zawsze trwają w niewinności serca.

Wysłuchaj nas, Panie.

5. Chryste, który jesteś Barankiem ofiarnym, wspomnij na naszych zmarłych, którzy karmili się Ciałem i Krwią Twoją, i dopuść ich do udziału w Twoim królestwie w niebie.

Wysłuchaj nas, Panie.

6. Chryste, który nas nieustannie pouczasz, wejrzyj na naszą wspólnotę parafialną, aby przeniknięta tajemnicą Ostatniej Wieczerzy doceniała wartość Eucharystii i żyła nią każdego dnia.

Wysłuchaj nas, Panie.

Dziękujemy Ci, Panie, za dar Twojego Ciała i Krwi, jakie dałeś nam na pokarm w drodze do wieczności. Błogosław nam w naszej codzienności i wysłuchaj naszego wołania, które do Ciebie zanosimy. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.