loading

Do Boga, który przez ofiarę swojego Syna pragnie, abyśmy samych siebie składali w ofierze, z ufnością skierujmy nasze prośby w intencjach Kościoła i całego świata:

Kyrie eleison… [najlepiej: uroczyste, śpiewane]

1. Prośmy za wszystkich wierzących w Chrystusa, aby jednoczyło ich sprawowanie Jego Ofiary.

2. Prośmy za kapłanów, aby byli wiernymi sługami na wzór Chrystusa, Najwyższego Kapłana.

3. Prośmy za naszą Ojczyznę, aby z ofiary Chrystusa spływało na nią Boże błogosławieństwo.

4. Prośmy za nasze rodziny, aby wychowywały swoje dzieci do umiłowania Eucharystii i uczyły szacunku do Chrystusowego kapłaństwa.

5. Prośmy za cierpiących z powodu zdrady, zazdrości i nienawiści, aby umocnieni pokorą Chrystusa ukrzyżowanego odnaleźli pocieszenie i drogę do miłości nieprzyjaciół.

6. Prośmy za nas tu zgromadzonych i wszystkich członków naszej parafii, aby przez przeżywanie świętych tajemnic misterium paschalnego wzrastała nasza miłość do Boga i bliźnich.

Boże, dziękujemy Ci za miłość, jaką nas obdarzasz w sakramentalnych znakach, i prosimy, abyś przyjął prośby, które z ufnością Tobie przedstawiamy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.